ART
WARE
BIURO INFORMATYCZNE

System sterowania węzłem betoniarskim o nazwie CONCRETE-MIXING PLANT SYSTEM w skrócie CMPS.

Oprogramowanie zapewnia wsparcie produkcji betonu towarowego zgodnej z normą PN-EN 206-1.


Specyfikacja dla wersji podstawowej.

Właściwości ogólne:
Właściwości dla produkcji betonu towarowego:
Copyright  ©  2003-2010
ART
WARE